Välkommen till Sodahus-Teknik Iggesunds Webb-plats ! Här finner ni en presentation av företaget samt de produkter vi säljer. Om ni undrar över något, Vänligen kontakta Oss !

SODAHUS-TEKNIK IGGESUND
Box 34, 825 21 IGGESUND
Tel. 0650-700 03.
E-mail. info@shteknik.com
Vi arbetar med utveckling av hjälputrustning till sodapannor. Med hjälp av 25 års erfarenhet av sodapannor, har vi tagit fram två produkter.

PeTo1, som är en patenterad lutvagga komplett med en spettrobot som konstant håller rent lutsprutans munstycke.

OB-tvätt, som är en tvättanordning för oljebrännare.
Aktuellt !
Viktig information!

Sodahusteknik AB och Kvaerner Power AB har undertecknat ett avtal som innebär att Kvaerner Power AB tar över Shtekniks produkter fullt ut. Detta innebär att produkter, reservdelar och service kommer att levereras av Kvaerner Power AB i framtiden.

Shteknik AB kommer att fullfölja sina åttaganden mot sina kunder samt att under en övergångsperiod utföra diverse tjänster för Kvaerner Power AB som t.ex att bistå nya och gamla kunder vid produkt, reservdels och service förmedlingar tills nya kontakt personer från Kvaerner Power AB utsetts.

Mer info kommer att förmedlas till Shteknik AB.s gamla kunder inom en snar framtid. Vi från Shteknik AB vill tacka våra gamla kunder för det givande och trevliga bemötande ni givit oss!
Statistics