PRODUKTER  /  PeTo1
PeTo 1 är en ny lutvagga komplett med en spettrobot som konstant håller rent lutsprutans munstycke, samt ett ställdon med vilket ni kan justera vaggan till önskad lutvinkel direkt från en datastyrd övervakning. PeTo 1 kan också styras med hjälp av en vanlig regulator (typ ECA40) från manöver panel.

Roboten är utrustad med en spetthylsa längst fram, utformad så att när den går in och rengör lutmunstycket, påverkas ej lutspridningen. PeTo 1 kan monteras på sodapannan under drift. och service kan utföras utan att det stör produktionen. PeTo 1 är CE-märkt och patentsökt.

Klicka på någon del av för en större bild av just den delen.
Rensdon Apparatskåp Rensdon Luftkolv mm...

Nedan visas en Partiell sidovy, över rensdonets arbetsmoment.

Partiell sidovy, robot och rensdon i utgångsläge och slagg på brännarmunstycket.

klicka här för en översiksvy

Motsvarande sidovy, robot med rensdon i rensläge.

Sidovy som visar hur anordningens rensdon returneras från lutsprutans mynning till utgångsläge.

Fördelar !

Fördelar vi sett efter montering av PeTo 1 i Iggesund är bl.a

Svartningar i bädden har i stort eliminerats och medfört sänkt, oljeförbrukning, lugnare förbränning, lägre H2S och CO avgång, underhåll på primärrobottar har minskat, minskade problem med igensättningar av löphål, reduktionsgraderna har tendens att hålla sig inom ett jämnare spridningsområde och därmed öka.

Fördelar som bör inträffa när man har konstant rena munstycken.

Minskad överbäring, lägre luftbehov efter optimering av pannan.Vinkeln på lutsprutan går att ställa från 0 till minus 20 grader. Prov vid Iggesund har visat att lägre lutvinkel minskar N0x från sodapannan. Med troliga NOx krav även på sodapannor inom en snar framtid, så är vi ganska säkra på att PeTo 1 är ett bra kompliment till att bekämpa NOx, p.g.a ni har ökat förutsättningarna till en mer lätthanterad sodapanna.

En annan viktig aspekt är att tillbudsrisken för operatörerna minskar, i och med färre besök vid de riskfyllda platserna, som spruthål och löphål trots allt är.
Vänligen kontakta oss för mer information om PeTo 1.


Tillbaka till 1:a sidan       kontakta oss      OB-tvätt